Selector Diss Alkaline Neatly At New Rules

96
38

source

38 COMMENTS

  1. Boy fuck you πŸ˜‚πŸ˜‚you and Gaza ppl have nothing to do just always r talk fuckry πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚mvp all the way u and u Gaza fool them can't stop thatπŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜€

  2. No surprize..GAZA..run NEWYORK… πŸ‘ŠπŸ‘ŠπŸ‘½πŸ‘ŠπŸ‘ŠπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒπŸŒ no bwoy cant stop that..

  3. WHY WHEN WE SEE GOOD WE CAN'T JUST SHOW RESPECT TO WE FELLOW MANKIND?! CMR WAS LIVE THERE AND NUTTEN GO SO.HIM DID HIM REVIEW TODAY AND IT WAS A GR8 LOOK.STOP FIGHT DOWN MAN.JUST GIVE PROPS AND THATS IT.

  4. If you was watching from start kartel play, rygin king songs and masicka songs play. Mvp nuh worried bout dat n there was no paging. And jahmiel always ah big up kartel, we nuh fret bout foolishness.

  5. inna music no selector nuffi side dem things ya mash up dancehall music bout who fi play who feel ppl pay dis bagga money fi only listen one artist a show fuck all artist ya music say

  6. What's the big deal if vybz kartel sample play? the fans them must stop setting up the artist them against each other. Big up Alkaline and the mvp. Vendetta a boss a gwaan count the cheddar an a low unu fe keep talking gossips. dwrcl mvp oooossh

  7. go suck you madda pussy batty boi every day unu come pon social media a talk abt alkaline and kartel pussy alkaline don't respect kartel are don't owe kartel any bbc thing for alkaline to pay no homage to kartel dead to we unu no see the blood clatt take over vendetta in charge yard and forigen pussy suck you madda a 1000 time

  8. Gaza a run jail and prison sure not America him can't put him foot back and America soil America have off Gaza artis dem has criminal if you didn't know dem have kartel and telephone conversation talking abt gun at new York pussy unu only can watch the take over young generation tek over alkaline vendetta in charge yard and forigen pussy

Comments are closed.